FOTAKIS AN.MAKEDONIA

«Η οικονομία της γνώσης μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», τόνισε ο Κ. Φωτάκης

Την εκτίμηση ότι «η Οικονομία της Γνώσης μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ), δεδομένου ότι διαθέτει θύλακες επιστημονικής γνώσης και αριστείας και δυναμικές μονάδες παραγωγικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας», εξέφρασε σήμερα από την Κομοτηνή, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Έρευνα, Κώστας Φωτάκης στην ομιλία του στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την ανασυγκρότηση στην ΠΑΜΘ. Ο κ. Φωτάκης εξέφρασε επίσης την πεποίθηση πως «εάν αξιοποιηθούν τα νέα προγράμματα, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν διαμορφωθεί σήμερα,  υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές για την ενίσχυση και ανάδειξη αυτού του στόχου σε πολλούς τομείς».

Το ελληνικό Παράδοξο
Μίλησε για το «ελληνικό παράδοξο»,  που «έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πρώτων 20 χωρών  του ΟΟΣΑ, όσον αφορά στις επιστημονικές επιδόσεις, ταυτόχρονα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα καινοτομίας, που  προέρχεται από τη γνώση που με τη σειρά της αποτελεί αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας». Υπογράμμισε πως «αυτό το μεγάλο ζήτημα, το χάσμα καινοτομίας, που συνδέεται με την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα, ήταν το κύριο μέλημά μας από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του χαρτοφυλακίου για έρευνα και καινοτομία».

ΠΑΜΘ: Η οξυμένη περίπτωση του  Παράδοξου
Μάλιστα είπε πως η ΠΑΜΘ «αποτελεί μια χαρακτηριστική οξυμένη περίπτωση αυτού του παραδόξου,  καθώς υπάρχουν φορείς με εξαιρετικές επιστημονικές  επιδόσεις... αλλά οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας έχουν κατά μέσο όρο μέσες καινοτομικές επιδόσεις, παρά την ύπαρξη ορισμένων εκλάμψεων (συγκεκριμένες επιχειρήσεις με εξαιρετικές επιδόσεις που πρωτοστατούν στο διεθνή χώρο )».
Ο κ. Φωτάκης απέδωσε την κρίση ανταγωνιστικότητας στη χώρα σε δύο λόγους: «Όπως και στην περίπτωση της ΠΑΜΘ οι επιχειρήσεις στη χώρα είναι μέσης ή χαμηλής έντασης γνώσης και δεύτερον οι μισθοί στη χώρα είναι χαμηλοί», υπογραμμίζοντας ότι «από τη δική μας πλευρά η μείωση μισθών δεν αποτελεί ούτε λύση, ούτε είναι αποδεκτή, ιδεολογικά, πολιτικά». Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Φωτάκη, είναι «η έμφαση στην ένταση γνώσης και η δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου το οποίο θα βασίζεται σε μία οικονομία της γνώσης με αξιώσεις. Που θα είναι αρωγός και θα μπορεί να σταθεί δίπλα στους άλλους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας».

Η Οικονομία της Γνώσης στον πυρήνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού 2020-21
Διευκρίνισε ότι ο όρος «Οικονομία της Γνώσης» αναφέρεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή προστιθέμενη αξία, συμπληρώνοντας πως «αυτό το στοιχείο βρίσκεται στον πυρήνα του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου 2020-21 το οποίο διαμορφώνεται από το υπουργείο Οικονομίας και στο οποίο έχουμε κι εμείς συνεισφορά ως προς το κομμάτι της οικονομίας της γνώσης? Σκοπός μας είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, με αξιοπρεπείς μισθούς».
Εκτενή αναφορά έκανε ο αν. υπουργός Παιδείας στο θέμα της «αιμορραγίας» στο εξωτερικό του ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίζοντας, βάσει στοιχείων, ως κύρια αιτία αυτής,  όχι τον χαμηλό μισθό αλλά την έλλειψη προοπτικής εξέλιξης, σημειώνοντας πως στόχος του υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης είναι η επιστροφή αλλά και η συγκράτηση των πτυχιούχων στη χώρα.

Ο νόμος για την Ερευνα «έχει στοιχεία που δυστυχώς δεν έγιναν αντιληπτά»
Τέλος ο αν. υπουργός Παιδείας, περιέγραψε το ρόλο τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη καινοτομιών, αναφέρθηκε στη δημιουργία  του Υπερταμείου Επιχειρηματικών  Συμμετοχών, στην ύπαρξη μικρού αριθμού επιστημόνων στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σχεδιασμό πρόσβασης των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες των πανεπιστημίων, στην προσπάθεια προσέκλυσης επιχειρήσεων από το εξωτερικό μέσω της δημιουργίας στην Ελλάδα παραρτημάτων καθώς και στο νέο αναπτυξιακό νόμο για την έρευνα ο οποίος «έχει στοιχεία που δυστυχώς δεν έγιναν αμέσως αντιληπτά».

Λ.Π.

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2017 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο