Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσω του Κέντρου Αριστείας BEYOND παρακολουθεί τις πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφορικών δεδομένων. 

Πυρκαγιά ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (31/7/2017)

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλύβια Θορικού Αττικής στις 16:25 της 31ης Ιουλίου, εντοπίστηκε από το σύστημα παρακολούθησης FireHub σε πραγματικό χρόνο, μέσα στα πρώτα 10 λεπτά από την έναρξη της με αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων SEVIRI (Active Fire Mapping). 
Δείτε Εικόνα 1

EA1

Το αποτύπωμα της καμένης έκτασης της πυρκαγιάς (Burnt Scar Mapping), εντοπίστηκε αυτόματα, από τη νέα υπηρεσία καταγραφής καμένων εκτάσεων του συστήματος παρακολούθησης FireHub η οποία αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα μέσης ανάλυσης από τον δορυφόρο Suomi NPP (750m), εντός 30 λεπτών από την λήψη τους. Η υπηρεσία θα λειτουργήσει πιλοτικά κατά την τρέχουσα περίοδο ενώ αναμένεται στο εγγύς μέλλον να ενσωματώσει πλειάδα δορυφορικών συστημάτων συμπεριλαμβανόμενων των δορυφόρων υψηλής ανάλυσης SENTINEL II. 
Δείτε Εικόνα 2

EA2

Πυρκαγιά ΣΠΕΤΣΩΝ (1/8/2017)
Η πυρκαγιά η οποία έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχής των Σπετσών στις 13:00 της 1ης Αυγούστου 2017, εντοπίστηκε σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα παρακολούθησης FireHub, με χρήση δορυφορικών δεδομένων SEVIRI.
Δείτε εικόνα 3

EA3

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2017 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο